SAMS

[vc_separator type=”transparent” position=”center” width_in_percentages=”” up=”-36″ down=”0″]

SAMS™ är ett affärsstödssystem som hanterar administration av arbets-processen för företag och institutioner som erbjuder reglerad eller oreglerad vuxen-utbildning.

Systemets uppbyggnad kring logiska processflöden och inbyggda kontrollfunktioner säkerställer kvaliteten i hantering av kurser, elever, betyg och betygskataloger.

SAMS™ är kostnadseffektivt och möjliggör  flexibel implementering och anpassning efter varje kunds unika behov. Samarbete med kvalitativa drift- och utvecklingsleverantörer säkerställer en mycket hög grad av tillgänglighet, snabb problemlösning och enkelhet i anpassning av nya funktioner.

FRIGÖR DIN ADMINISTRATION

SAMS affärsstödsystem gör administrationsprocessen för utbildningsföretag enkel och tidseffektiv.
SAMS systemsvit består av modulerna Grundsystem, STUDERANDEAPP och Ansökanportal.
Systemets uppbyggnad kring logiska processflöden och inbyggda kontrollfunktioner säkerställer kvaliteten och säkerheten i hantering av uppdragsgivare, kurser, elever, lärare, lokaler, betyg och betygskataloger och faktureringsunderlag.
SAMS är utvecklat av användare för användare.

VÄGEN FRAMÅT ÄR ENKEL MED SAMS

SAMS™ ger en samlad bild av hela verksamheten.

Ekonomiskt är SAMS™ ett betydligt bättre alternativ än andra system som finns på marknaden.