SAMS

[vc_separator type=”transparent” position=”center” width_in_percentages=”” up=”-36″ down=”0″]

SAMS™ är ett affärsstödssystem som hanterar administration av arbets-processen för företag och institutioner som erbjuder reglerad eller oreglerad vuxen-utbildning.

Systemets uppbyggnad kring logiska processflöden och inbyggda kontrollfunktioner säkerställer kvaliteten i hantering av kurser, elever, betyg och betygskataloger.

SAMS™ är kostnadseffektivt och möjliggör  flexibel implementering och anpassning efter varje kunds unika behov. Samarbete med kvalitativa drift- och utvecklingsleverantörer säkerställer en mycket hög grad av tillgänglighet, snabb problemlösning och enkelhet i anpassning av nya funktioner.

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

SAMS Grundsystem

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]SAMS™ Grundsystem är ett affärsstödsystem som hanterar administration av arbetsprocessen för företag och institutioner som erbjuder utbildning.

Systemets uppbyggnad kring logiska processflöden och inbyggda kontrollfunktioner säkerställer kvaliteten i hantering av kurser, elever, lärare, lokaler, uppdragsgivare, betyg och betygskataloger.

SAMS™ är kostnadseffektivt och minimerar manuella insatser.

SAMS™ implementeras flexibelt och med anpassningar efter varje kunds unika behov. Samarbete med kvalitativa drift- och utvecklingsleverantörer säkerställer en mycket hög grad av tillgänglighet, snabb problemlösning och enkelhet i anpassning av nya funktioner.[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”15614″ img_size=”full” qode_css_animation=”element_from_right”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space][vc_single_image image=”15609″ img_size=”full” qode_css_animation=”element_from_right”][vc_empty_space][vc_column_text css=”.vc_custom_1571060454330{padding-top: 20px !important;padding-right: 20px !important;padding-bottom: 20px !important;padding-left: 20px !important;background-color: rgba(27,191,109,0.26) !important;*background-color: rgb(27,191,109) !important;}”]

SAMS™ DELPROCESSER.

Delprocesserna som har stöd i SAMS™ är:

 • Kursutbud/Erbjudande
  Definition av kurser, kurspaket och utbildningar som erbjuds i verksamheten, för uppdragsgivare och elever. Ett kursutbud kan innehålla generella kurser, utbildningar eller specialanpassade kurser för en viss målgrupp. Kurserna i kursutbudet innehåller beskrivning av innehåll och mål, omfattning i form av gymnasiepoäng eller studieveckor, och i vilken takt och i vilka former, heltid, deltid, distans, som studierna kan genomföras.
 • Uppdragsgivare och avtal
  Hantering av eventuella uppdragsgivare och de avtal som tecknas med dessa där hela eller delar av kursutbudet erbjuds. Här dokumenteras de regler som enligt avtal styr samarbetet, som rapportering och priser.
 • Kursplanering
  Vid kursplanering skapas kursstarter utifrån utbud, avtal, efterfrågan och/eller enligt uppdragsgivares överenskomna tidsperiod. Vid kursplaneringen skapas automatiskt unika kursstartskoder för varje kombination, och om så önskas specifika koder för de som har behov av ett eget kodformat i överenskommelse med en uppdragsgivare. Resultatet av kursplaneringen kan exporteras eller visas på ett sådant sätt att publicering i uppdragsgivares kommunikationsplattformar för marknadsföring kan effektiviseras.
 • Kursanmälan
  Anmälningar från elever för deltagande i kurser kan registreras direkt eller via uppdragsgivare, beroende på avtal. Funktioner för import av elev- och deltagardata kan användas för att effektivt och säkert registrera uppgifter.
 • Undervisningsgrupper och resurstilldelning
  Undervisningsgrupper skapas för de kurser som skall erbjudas under en viss tidsperiod. Lärare, skolenhet/plats och andra erforderliga resurser knyts till grupperna. Undervisningsgrupper kan kodas och skapas efter verksamhetens behov. Flera undervisningsgrupper kan skapas för samma kurs, där många anmält sig eller slås ihop när få elever anmält sig och undervisningen kan ske i en gemensam undervisningsgrupp. Kallelser till kursstart kan skickas ut till elever via e-post eller postalt. Elever och uppdragsgivare informeras om kurser som inte kan startas på grund av för få anmälda elever. Export av uppgifter till fil eller mer avancerad integration kan användas beroende på lärplattform och behov.
 • Kursstart
  Vid kursstart noteras vilka elever som påbörjat kursen och vilka som inte gjort det. Denna registrering görs med fördel av lärare i sin lärarvy i samband med upprop eller första undervisningstillfälle. Utifrån respektive uppdragsgivares krav rapporteras elevers påbörjade kurs eller om de uteblivit från kursstart.
 • Pågående kurs
  Under pågående kurs använder lärare sin vy för undervisningsgrupper och elever för att registrera elevers eventuella kursavbrott, och orsaken till detta. Rapportering av kursavbrott kan ske löpande enligt regler/avtal. För en kurs olika delmoment kan lärare för respektive elev notera framsteg och resultat och i vilken utsträckning kursmålen uppnås. Dessa omdömen kan sedan användas som underlag vid betygsättning.
 • Kursavslut och betygsättning
  När en kurs är avslutad sätter lärare betyg på eleverna eller avger omdömen beroende på kurs. Detta kan göras direkt i lärarvyn för undervisnings-grupper och elever. Systemet bevakar och påminner om betyg inte finns registrerat inom beslutade tidsramar.
 • Betygskataloger och rapportering av betyg
  När betyg är satta kan betygskataloger skapas, såväl för skolan vid egen betygsrätt, som underlag till uppdragsgivare som använder sin egen betygsrätt. Separata betygskataloger kan skapas för respektive kommun och deras elever när kommunen själv inte är uppdragsgivare.
  Elever kan beställa utdrag ur betygskatalogen avseende slutförda kurser.
 • Debiteringsunderlag
  Underlag skapas för debitering av uppdragsgivare för slutförda kurser enligt avtal och prislista. Underlagen kan användas för fakturering och ekonomisk rapportering, internt och till uppdragsgivare.

 

[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space][vc_column_text]

VEM ANVÄNDER SAMS™?

I det löpande arbetet används SAMS™av:

 • studie-/elev-/kursadministratörer
 • lärare och handledare
 • utbildningsledare
 • studie- och yrkesvägledare
 • expeditions- och receptionspersonal
 • ekonomiadministratörer/ekonomiassistenter
 • skol-/företagsledning

Varje användare har utifrån sin roll och behov tillgång till all erforderlig information i ett behörighetssystem.

 

SAMS™ GÖR PROCESSEN KVALITETSSÄKER.

I SAMS™ följs ett arbetsflöde som stöder de olika delprocesser som behövs för en utbildningsverksamhet. För respektive delprocess kan en eller flera moduler användas beroende på behov och typ av verksamhet.
Arbetsflödet styrs av aktiviteter och tid, så att en viss aktivitet inte kan påbörjas förrän en annan är avslutad och obligatoriska uppgifter måste anges innan fortsatt bearbetning kan ske. Datumhantering styr tillgänglighet och vyer så att endast relevanta uppgifter visas. Tidsgränser kan sättas för rapportering och med larm om förseningar uppstår.

Behörighet

Åtkomst till SAMS™ styrs av ett behörighetssystem med individuell inloggning och tillgång för användare endast till de funktioner som denna har behov av. Tillgång kan styras på individ- och funktionsnivå men vanligen tilldelas en användare grupprättigheter, som studieadministratör, utbildningsledare, lärare, ekonomiadministratör eller annat.

En manual med beskrivning av de olika funktionerna och arbetssätt är integrerat i programmet. När Hjälp här väljs på en sida visas manualens avsnitt för den uppgift som är aktuell.

Andra funktioner som effektiviserar verksamheten är e-posthantering med mallar, utskrift av etiketter eller kuvert, import av uppgifter om kurser, elever, deltagande etc, export av uppgifter till andra system eller uppdragsgivare. E-postmeddelanden och SMS kan enkelt skickas från programmet  till funktioner inom skolan eller till specifika elever.

Programmets startsida kan konfigureras med viktig information anpassad för inloggad användare, till exempel att en lärare har avslutade kurser där det finns elever som saknar betyg. Dynamiska meddelanden med viktig information kan visas och automatiskt tas bort efter viss tid.[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_separator type=”normal” color=”#1bbf6d” thickness=”2″ up=”20″ down=”20″][vc_single_image image=”15607″ img_size=”full” qode_css_animation=”element_from_right”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]