SAMS

SAMS™ är ett affärsstödssystem som hanterar administration av arbets-processen för företag och institutioner som erbjuder reglerad eller oreglerad vuxen-utbildning.

Systemets uppbyggnad kring logiska processflöden och inbyggda kontrollfunktioner säkerställer kvaliteten i hantering av kurser, elever, betyg och betygskataloger.

SAMS™ är kostnadseffektivt och möjliggör  flexibel implementering och anpassning efter varje kunds unika behov. Samarbete med kvalitativa drift- och utvecklingsleverantörer säkerställer en mycket hög grad av tillgänglighet, snabb problemlösning och enkelhet i anpassning av nya funktioner.

Välkommen

SAMS™ har utvecklats av Candere AB. Utvecklingen startade 2011. Sedan 2013 är systemet i drift hos vuxenutbildningsföretaget SweJa Kunskapscenter.

SAMS™ marknadsförs och säljs av Andour Group AB.

Kontinuerligt sker fortsatt utveckling, dels drivet av kundernas och uppdragsgivarnas behov och dels drivet av myndigheters förändringar i regelverk och krav.

Initialt har mer än 3.500 timmars utvecklingstid investerats i systemet.

SAMS är medlem av Swedish Edtech Industry.