SAMS

[vc_separator type=”transparent” position=”center” width_in_percentages=”” up=”-36″ down=”0″]

SAMS™ är ett affärsstödssystem som hanterar administration av arbets-processen för företag och institutioner som erbjuder reglerad eller oreglerad vuxen-utbildning.

Systemets uppbyggnad kring logiska processflöden och inbyggda kontrollfunktioner säkerställer kvaliteten i hantering av kurser, elever, betyg och betygskataloger.

SAMS™ är kostnadseffektivt och möjliggör  flexibel implementering och anpassning efter varje kunds unika behov. Samarbete med kvalitativa drift- och utvecklingsleverantörer säkerställer en mycket hög grad av tillgänglighet, snabb problemlösning och enkelhet i anpassning av nya funktioner.

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

VAR GÖR DET MEST ONT? SAMS HAR LÖSNINGEN!

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_single_image image=”15610″ img_size=”full” qode_css_animation=”element_from_right”][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]SAMS™ är en molntjänst och finns alltid åtkomligt från valfri dator. Ingen programvara behöver installeras hos användare. Systemet består av de fristående modulerna Grundsystem, Utbildningsportal och Ansökanportal.

SAMS™ kan effektivt hantera många uppdragsgivare och avtal.

SAMS™ är utvecklat av användare och premierar användarvänlighet, säkerhet och en modern utvecklarfilosofi.

SAMS™ är flexibelt och anpassas till kundens specifika behov. Det är enkelt att införa nya krav och funktioner i systemet vid behov. Kontinuerlig utveckling av systemet sker bland annat för att möta nya krav från myndigheter och kunder.

SAMS™ har en öppen arkitektur som möjliggör enkel integration med andra system, från traditionell import och export av filer till full integration via REST-api.

SAMS™ har funktioner för hela affärskedjan. Från att skapa ett kursutbud som erbjuds uppdragsgivare till betyg och underlag för fakturering vilket innebär en kvalitetssäkring av hela processen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_separator type=”normal” color=”#558e46″ thickness=”2″ up=”30″ down=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”12px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/2″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_separator type=”normal” color=”#558e46″ thickness=”2″ up=”30″ down=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1497383478531{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

VEM ANVÄNDER SAMS™?

[/vc_column_text][vc_single_image image=”15615″ img_size=”full” qode_css_animation=”element_from_right”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]I det löpande arbetet används SAMS™ av:

 • studie-/elev-/kursadministratörer
 • lärare och handledare
 • utbildningsledare
 • studie- och yrkesvägledare
 • expeditions- och receptionspersonal
 • ekonomiadministratörer/ekonomiassistenter
 • skol-/företagsledning

Varje användare har utifrån sin roll och behov tillgång till all erforderlig information.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_separator type=”normal” color=”#558e46″ thickness=”2″ up=”30″ down=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1497383051278{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]I SAMS™ följs ett arbetsflöde som stöder de olika delprocesser som behövs för en utbildningsverksamhet. För respektive delprocess kan en eller flera moduler användas beroende på behov och typ av verksamhet.

Arbetsflödet styrs av aktiviteter och tid, så att en viss aktivitet inte kan påbörjas förrän en annan är avslutad och obligatoriska uppgifter måste anges innan fortsatt bearbetning kan ske. Datumhantering styr tillgänglighet och vyer så att endast relevanta uppgifter visas. Tidsgränser kan sättas med rapportering och larm om förseningar uppstår.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”30px”][vc_column_text]

SAMS™ GÖR ARBETSPROCESSEN SÄKER.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”15611″ img_size=”full” qode_css_animation=”element_from_right”][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_separator type=”normal” color=”#558e46″ thickness=”2″ up=”30″ down=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1497383051278{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

SAMS™ DELPROCESSER.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″]

Kursutbud / Erbjudande

[vc_column_text]Definition av de kurser, kurspaket och utbildningar som erbjuds i verksamheten, för uppdragsgivare och elever. Ett kursutbud kan innehålla generella kurser, utbildningar eller specialanpassade kurser för en viss målgrupp. Kurserna i kursutbudet innehåller beskrivning av innehåll och mål, omfattning i form av gymnasiepoäng eller studieveckor, och i vilken takt och i vilka former, heltid, deltid, distans, som studierna kan genomföras.[/vc_column_text]

Uppdragsgivare och avtal

[vc_column_text]Hantering av eventuella uppdragsgivare och de avtal som tecknas med dessa där hela eller delar av kursutbudet erbjuds. Här dokumenteras de regler som enligt avtal styr samarbetet, som rapportering och priser.[/vc_column_text]

Kursplanering

[vc_column_text]Vid kursplanering skapas kursstarter utifrån utbud, avtal, efterfrågan och/eller enligt uppdragsgivares överenskomna tidsperiod. En kursstart är en kurs i kursutbudet kompletterad med uppgift om start- och slutdatum och plats där kursen kommer att hållas. Vid kursplaneringen skapas automatiskt unika kursstartskoder för varje kombination, och om så önskas specifika koder för de som har behov av ett eget kodformat i överenskommelse med en uppdragsgivare.

Resultatet av kursplaneringen kan exporteras eller visas på ett sådant sätt att publicering i uppdragsgivares kommunikationsplattformar för marknadsföring kan effektiviseras.[/vc_column_text]

Kursanmälan

[vc_column_text]Anmälningar från elever direkt för deltagande i kurser kan registreras direkt eller via uppdragsgivare, beroende på avtal. Funktioner för import av elev- och deltagardata kan användas för att effektivt och säkert registrera uppgifter.[/vc_column_text]

Undervisningsgrupper och resurstilldelning

[vc_column_text]Undervisningsgrupper skapas för de kurser som skall erbjudas under en viss tidsperiod. Lärare, skolenhet/plats och andra erforderliga resurser knyts till grupperna. Undervisningsgrupper kan kodas och skapas efter verksamhetens behov. Flera undervisningsgrupper kan skapas för samma kurs, där många anmält sig eller slås ihop när få elever anmält sig och undervisningen kan ske i en gemensam undervisningsgrupp. För verksamheter där elevantal erhålls av uppdragsgivare finns funktioner i SAMS™ för hantering av under-visningsgrupper och resurstilldelningar.

Kallelser till kursstart kan skickas ut till elever via e-post eller postalt. Elever och uppdragsgivare informeras om kurser som inte kan startas på grund av för få anmälda elever.

Elever och grupper kan även läggas upp i den lärplattform som används. Export av uppgifter till fil eller mer avancerad integration kan användas beroende på lärplattform och behov.[/vc_column_text]

Kursstart

[vc_column_text]Vid kursstart noteras vilka elever som påbörjat kursen och vilka som inte gjort det.

Denna registrering görs med fördel av lärare i sin specifika lärarvy i samband med upprop eller första undervisningstillfälle.

Utifrån respektive uppdragsgivares krav rapporteras elevers påbörjade kurs eller om de uteblivit från kursstart.[/vc_column_text]

Pågående kurs

[vc_column_text]Under pågående kurs använder lärare sin vy för undervisningsgrupper och elever för att registrera elevers eventuella kursavbrott, och orsaken till detta. Rapportering av kursavbrott kan ske löpande enligt regler/avtal.

För en kurs olika delmoment kan lärare för respektive elev notera framsteg och resultat och i vilken utsträckning kursmålen uppnås. Dessa omdömen kan sedan användas som underlag vid betygsättning.[/vc_column_text]

Kursavslut och betygsättning

[vc_column_text]När en kurs är avslutad sätter lärare betyg på eleverna eller avger omdömen beroende på kurs. Detta kan göras direkt i lärarvyn för undervisnings-grupper och elever. Systemet bevakar och påminner om betyg inte finns registrerat inom beslutade tidsramar.[/vc_column_text]

Betygskataloger och rapportering av betyg

[vc_column_text]När betyg är satta kan betygskataloger skapas, såväl för skolan vid egen betygsrätt, som underlag till uppdragsgivare som använder sin egen betygsrätt. Separata betygskataloger kan skapas för respektive kommun och deras elever när kommunen själv inte är uppdragsgivare.

Elever kan beställa utdrag ur betygskatalogen avseende slutförda kurser.[/vc_column_text]

Debiteringsunderlag

[vc_column_text]Underlag skapas för debitering av uppdragsgivare för slutförda kurser enligt avtal och prislista. Underlagen kan användas för fakturering och ekonomisk rapportering, internt och till uppdragsgivare.[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_separator type=”normal” color=”#558e46″ thickness=”2″ up=”30″ down=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1497383051278{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

HUR SÄKER VILL DU VARA?

 • Inloggning med autentisering, tvåfaktorsautentisering eller BankID efter önskemål
 • Behörighetssystem som styr vilken information anändaren har rätt att se och använda
 • Krypterad anslutning via SSL (https)
 • Hantering av uppgifter om elever med skyddad identitet
 • Känsliga och viktiga uppgifter, som betyg, kan inte ändras när de godkänts och låsts
 • Historik med loggning av elevuppgifter så att det går att se vem som gjort en ändring, när och vilken uppgift som ändrats
 • Kontroll av att riktiga personnummer anges. Samordningsnummer och speciella nummer för skyddad identitet kan användas
 • Adresser kan kontrolleras mot officiella adressregister för att bibehålla en god registerkvalitet
 • Elevers kommuntillhörighet kan kontrolleras med hjälp av uppgiven folkbokföringsadress
 • Funktion för att presentera all information som finns lagrad om en fysisk person, för att uppfylla kraven i GDPR.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

SÄRSKILDA SÄKERHETSFUNKTIONER & DATASÄKERHET

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_separator type=”normal” color=”#558e46″ thickness=”2″ up=”30″ down=”30″][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” css=”.vc_custom_1497383051278{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column width=”1/2″][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

MER TEKNISK INFORMATION

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]SAMSär byggt i PHP med ramverket Yii. PHP som serverscriptspråk är ett beprövat verktyg för att göra dynamiska och interaktiva webbsidor.

HTML5 med ramverket Bootstrap och Javascript inklusive jQuery används för att skapa ett lättanvänt användargränssnitt.

Databas är MySQL.

Vill du ha mer teknisk information? Kontakta oss.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][/vc_column][/vc_row]