SAMS™ är ett modulbaserat affärsstödssystem som hanterar administration av arbetsprocessen för företag och institutioner som erbjuder vuxenutbildning.